Βιογραφικά Δικηγόρων

ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

O Δημήτρης Μουσελίμης είναι δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος Νομικής Σχολής πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος εργατικού δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών. Ασχολείται με το συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό δίκαιο και έχει πολυετή εμπειρία σε κοινωνικοασφαλιστικά θέματα.

ΣΤΟΥΦΗ ΕΛΕΝΗ

Η Ελένη Στουφή είναι δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος Νομικής Σχολής Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του τμήματος Δικαίου Παντείου πανεπιστημίου. Έχει παρακολουθήσει σειρά συνεδρίων, διαλέξεων και σεμιναρίων που αφορούν κοινωνικοασφαλιστικά θέματα. Ειδικεύεται στον τομέα των συντάξεων.