Τελευταίες αλλαγές & Εξελίξεις

teleutaiaNea

Εγκύκλιος Υπουργείου για περιπτώσεις συνταξιοδότησης με διαδοχική, παράλληλη ασφάλιση και παράλληλη απασχόληση (ΝΕΟ 17/9/2020)

Εγκύκλιος για απασχόληση συνταξιούχων (22/7/2020)

Εγκύκλιος για τον τρόπο υπολογισμού χρόνου παράλληλης ασφάλισης στην σύνταξη (5/5/2020)

Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις-Νόμος 4670/2020 (28/2/2020)

Εγκύκλιος 37 ΕΦΚΑ για υπολογισμό σύνταξης με χρόνο ασφάλισης στο εξωτερικό (1/7/2019)

Εγκύκλιος 36 ΕΦΚΑ για χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτους με τις διατάξεις του του άρθρου 19 του ν.4611/2019 (1/7/2019)

Δυνατότητα μη συνυπολογισμού χρόνου ασφάλισης ενταχθέντα στον ΕΦΚΑ φορέα, στον οποίο υπάρχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές (12/6/2019)

Εγκύκλιος 30 ΕΦΚΑ: Καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών (6/6/2019)

Νόμος 4611/17-5-2019: Ρύθμιση οφειλών προς του Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης,Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις (17/5/2019)

Εγκύκλιος για όριο ηλικίας συνταξιοδότησης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης (16/4/2019)

Εγκύκλιος για διαδοχική και παράλληλη ασφάλιση (14/3/2019)

Συμπληρωματικές οδηγίες για δυνατότητα συνταξιοδότησης χωρίς διακοπή επαγγέλματος (4/1/2019)

Χορήγηση σύνταξης σε πάσχοντες απο δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία χωρίς να συντρέχει  η προϋπόθεση της μετάγγισης (31/12/2018)

Εγκύκλιος 43 ΕΦΚΑ για την συνταξιοδότηση παράλληλα ασφαλισμένων (25/9/2018)

Εγκύκλιος 42 ΕΦΚΑ για έναρξη και λήξη δικαιώματος σύνταξης (12/9/2018)

Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας για την απασχόληση συνταξιούχων (19/3/2018)

Περισσότερα…

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

εφκα   eteap-logo

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μεσολάβηση προσώπων για την έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων ,πλην των δικηγόρων, που ενεργούν ως «μεσάζοντες» επ’αμοιβή διώκεται ποινικά, με βάση τον νόμο «περί μεσαζόντων».