Τελευταίες αλλαγές & Εξελίξεις

teleutaiaNea

Εγκύκλιος 24 για τον νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων (ΝΕΟ 22/5/2017)

Εγκύκλιος για απαλλαγή από παρακράτηση σύνταξης  Ο.Γ.Α. σε περίπτωση συνέχισης της απασχόλησης” (20/4/2017)

Οδηγίες υπολογισμού συντάξιμων αποδοχών για τις νέες συντάξεις (6/4/2017)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 19- ΕΦΚΑ ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑΣ ΤΣΑΥ (28/3/2017)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18- ΕΦΚΑ ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΤΕΩΣ ΕΤΑΠ ΜΜΕ (28/3/2017)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17 -ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΜΕ Δ.Π.Υ. ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΩΣ ΔΥΟ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ (28/3/2017)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (24/3/2017)

Κ.Υ.Α. για υπολογισμό ανταποδοτικής σύνταξης (16/2/2017)

Κ.Υ.Α. για εθνική σύνταξη-Δικαιούχοι και ποσά (16/2/2017)

Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ.9  του αρ.39 του ν.4387/2016, (ασφάλιση των εργαζομένων που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών) (20/01/2017)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (23/12/2016)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (23/12/2016)

Περισσότερα…

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

εφκα   eteap-logo

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μεσολάβηση προσώπων για την έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων ,πλην των δικηγόρων, που ενεργούν ως «μεσάζοντες» επ’αμοιβή διώκεται ποινικά, με βάση τον νόμο «περί μεσαζόντων».