Τελευταίες αλλαγές & Εξελίξεις

teleutaiaNea

Κ.Υ.Α. για υπολογισμό ανταποδοτικής σύνταξης (ΝΕΟ 16/2/2017)

Κ.Υ.Α. για εθνική σύνταξη-Δικαιούχοι και ποσά (ΝΕΟ 16/2/2017)

Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ.9  του αρ.39 του ν.4387/2016, (ασφάλιση των εργαζομένων που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών) (20/01/2017)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (23/12/2016)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (23/12/2016)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ (23/12/2016)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ (23/12/2016)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ για ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος για εξέταση από υγειονομική επιτροπή ΚΕ.Π.Α.” (20/12/2016)

K.Y.A. για παράλληλη ασφάλιση ασφαλισμένων στο ΕΤΑΑ (γιατροί,μηχανικοί,δικηγόροι) (19/12/2016) 

“ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 39/2016 για χορήγηση προσωρινής σύνταξης λόγω θανάτου” 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΤΕΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ  ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΤΕΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

 

Περισσότερα…

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

εφκα   eteap-logo

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μεσολάβηση προσώπων για την έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων ,πλην των δικηγόρων, που ενεργούν ως «μεσάζοντες» επ’αμοιβή διώκεται ποινικά, με βάση τον νόμο «περί μεσαζόντων».