Τελευταίες αλλαγές & Εξελίξεις

teleutaiaNea

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (ΝΕΟ 23/12/2016)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (ΝΕΟ 23/12/2016)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ (ΝΕΟ 23/12/2016)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ (ΝΕΟ 23/12/2016)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ για ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος για εξέταση από υγειονομική επιτροπή ΚΕ.Π.Α.” (ΝΕΟ 20/12/2016)

K.Y.A. για παράλληλη ασφάλιση ασφαλισμένων στο ΕΤΑΑ (γιατροί,μηχανικοί,δικηγόροι) (ΝΕΟ 19/12/2016) 

“ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 39/2016 για χορήγηση προσωρινής σύνταξης λόγω θανάτου” 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΤΕΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ  ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΤΕΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΚΑ ΓΙΑ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 26-2016 ΓΙΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ” 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘM. 4387 /12-5-2016 Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.

 

Περισσότερα…

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μεσολάβηση προσώπων για την έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων ,πλην των δικηγόρων, που ενεργούν ως «μεσάζοντες» επ’αμοιβή διώκεται ποινικά, με βάση τον νόμο «περί μεσαζόντων».